Rijbewijs kwijt? Aangifte bij de politie komt te vervallen

rijbewijs

Het ministerie van Binnenlandse Zaken meldde gisteren dat mensen die hun paspoort, ID-kaart of rijbewijs zijn kwijtgeraakt niet langer bij de politie aangiften hoeven te doen. Voortaan neemt de gemeente het hele traject in handen.

 
Ruim 250 gemeenten hebben enkele jaren een proef gedraaid. Het experiment heeft ertoe geleid dat het ministerie van Binnenlandse Zaken is begonnen met een reeks aanpassingen van de Paspoortwet. Het wetsvoorstel dat dit regelt, wordt naar verwachting voor de zomer aan de Tweede Kamer aangeboden.

 Fraude wordt aangepakt

 

Dit heeft voordelen voor burgers en de overheid. Zo hoeven gedupeerden niet langer bij twee instanties langs. De politie wordt hierdoor veel werk uit handen genomen. De nieuwe werkwijze scheelt de politie op jaarbasis 115 fte's. De besparing wordt benut door het inzetten van mensen die fraude aan gaan pakken. Dat gebeurt onder meer bij regelmatige vermissing van reisdocumenten of een eerder vermoeden van misbruik.

De politieregio's Oost- en Noord-Nederland sluiten zich vandaag aan bij de nieuwe werkwijze. Limburg voert de verandering per 1 oktober als laatste in. De voorbereidingen daarvoor worden vandaag in gang gezet.