Rijscholen luiden noodklok over onvoldoende verkeershandhaving

smsen, rijden, stuur, automobilist

Elke rijles weer probeer je als instructeur je leerlingen bij te brengen hoe ze zich in het verkeer dienen te gedragen. Tegelijkertijd constateer je dagelijks dat veel andere verkeersdeelnemers de regels aan hun laars lappen en dat ze daar doorgaans ook mee wegkomen. Voor de VAHO, een belangenvereniging van zo’n vijftig rijscholen in Helmond en omgeving, was de maat vol. Voorzitter Gerard Smits pleitte voor meer handhaving van de verkeersregels bij drie ministeries en de regionale politie.

 Asociaal rijgedrag

Smits heeft voorbeelden te over van wat hij omschrijft als asociaal rijgedrag. Automobilisten die niet-handsfree bellen, bumperkleven en geen richting aangeven, fietsers die aan de verkeerde kant van de rijbaan rijden, zich niet bekommeren om voorrangsregels en desnoods een rotonde omgekeerd nemen, vaak ook nog eens met koptelefoon op, zodat ze niet horen wat er om hen heen gebeurt.

Hoewel de overtredingen niet moeilijk te vinden zijn, handhaaft de politie handhaaft veel te weinig, vindt de VAHO. Dat hoeft niet meteen tot een proces-verbaal te leiden. De voorkeur van de VAHO gaat uit naar allereerst mensen aanspreken op hun gedrag. “Als wij dat doen als opleider, krijgen we alleen maar een grote mond terug.”

 Teleurgesteld

Alleen het ministerie van Veiligheid en Justitie reageerde tot dusver op de VAHO-noodkreet. Smits is teleurgesteld over het antwoord. In zijn reactie legt het ministerie vooral uit hoe de handhaving bestuurlijk geregeld is. De lokale politie handhaaft vooral op locaties en tijdstippen waar de pakkans naar verwachting hoog is. Smits leidt uit de brief vooral af dat verkeershandhaving niet zo’n hoge prioriteit heeft. VAHO beraadt zich nog op verdere acties.

Het had volgens Smits voor de hand gelegen om als VAHO samen op te trekken met de landelijke brancheorganisaties. “Het is eigenlijk een landelijk probleem.” Daar vindt de VAHO naar eigen zeggen te weinig gehoor voor dit soort zaken. Gebrek aan verkeershandhaving is niet het enige probleem waar de landelijke organisaties volgens Smits te weinig oog voor hebben. Hij zou ook graag zien dat ze de misstanden bij rijscholen harder aanpakken. De huidige steekproefsgewijze controle van het CBR op de WRM-pas bij de praktijkexamens gaat hem niet ver genoeg.

 Aandacht

Voorzitter Peter van Neck van de Vereniging Rijschool Belang (VRB) erkent het probleem dat handhaving van verkeersregels te wensen over laat. “Het heeft zeker onze aandacht.” Gezien de capaciteitsproblemen bij de politie ziet hij weinig heil in speciale acties vanuit de branche. “Je kunt wel een bel rinkelen, maar er is geen beweging in te krijgen.” Controle op WRM-passen daarentegen is wel een onderwerp waar de VRB volgens Van Neck actief mee bezig is.

Bron: Verkeerspro