Wie ben ik

 
Mijn naam is Linda Giesen en ik ben rij-instructrice personenauto. Mijn rijschool is ontstaan vanuit de hobby autorijden en werken met mensen. Inmiddels rijden wij met twee rij-instructeurs. Onze uitdaging is om iedere leerling zo snel en goed mogelijk voor te bereiden op het behalen van het autorijbewijs. Daarnaast is autorijden heerlijk. Het biedt vrijheid en onafhankelijkheid. Met een rijbewijs zijn veel grenzen ineens makkelijker overbrugbaar. 


Omdat ik èèn op èèn les wilde geven en me regelmatig verbaas over het rijgedrag op de weg, ben ik rij-instructrice geworden en Verkeersschool Liemers gestart. Op deze manier wil ik op een positieve manier bijdragen aan een veiliger en socialer weggebruik. Ik ben van de positieve en relaxte benadering waarbij fouten gemaakt mogen worden. Sterker nog: van fouten leer je het meest en het snelst!

Elke leerling is anders en heeft een andere manier van begeleiding nodig. De één zal de auto binnen no-time onder controle hebben, terwijl een ander hier meer moeite mee heeft. Dit wil niet zeggen dat de ene leerling beter is dan de ander, het geeft alleen aan hoe verschillend mensen zijn. Autorijden is méér dan alleen het kunnen besturen van de auto. Inzicht in verkeerssituaties, anticiperen, kijkgedrag en ga zo maar door.

Op basis van deze verschillende persoonlijke eigenschappen wordt het lesprogramma aangepast, zodat elke leerling even goed voorbereid 'op kan' voor zijn of haar rijexamen. Ben je 16,5 jaar of ouder, bel of mail dan nu voor een gratis en vrijblijvende proefles van circa 45 minuten.

NIEUW!.... sinds september 2016 zijn de instructeurs van Verkeersschool Liemers gecertificeerd RIS opleiders. 

De Rijopleiding IStappen (RIS) is een opleidingsmethodiek waarbij de leerling stap-voor-stap leert rijden. Hiermee is zij/hij nog beter voorbereid op een deelname aan het steeds drukker wordend verkeer. Voor meer info over RIS, klik HIER

Heeft u nog vragen? bel me gerust via 06-51221926, of neem contact op via e-mail: linda@liemers.info

Privacy Policy

 

Verkeersschool Liemers hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Verkeersschool Liemers houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-          Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

-          Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-          Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

-          Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-          Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-          Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Verkeersschool Liemers zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verkeersschool Liemers

T.a.v. Dhr. Wilfried Giesen | communicatiemedewerker

Schaapsdrift 2 | 7037CJ | Beek (Gem.Montferland) | Tel: 06-53934154 | rijles@liemers.info

Verkeersschool Liemers is AVG proof, klik HIER voor onze AVG verklaring.

  • KvK nummer: 57992851
  • BTW nummer: NL001466206B02
  • IBAN: NL55RBRB0845139770 | BIC: RBRBNL21
  • CBR registratienummer: 9703K2
  • BOVAG lidmaatschapnummer: 15973000