onze diensten

Ben je op zoek naar een onderneming dat up-to-date en vakkundig autorijlessen verzorgt? Dan ben jij bij ons aan het juiste adres. Wij hebben ons gespecialiseerd in alles op het gebied van auto-rij-onderwijs. Het is onze doelstelling om al onze cursisten voor de volle 100% tevreden te stellen met onze verschillende diensten.

 1. - Theorielessen
 2. - Praktijklessen
 3. - TIP!! voordeel lespakketten
 4. - Herexamen pakket
 5. - Opfriscursus
 6. - Antislipcursus

Privacy Policy

 

Verkeersschool Liemers hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Verkeersschool Liemers houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-          Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

-          Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-          Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

-          Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-          Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-          Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Verkeersschool Liemers zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verkeersschool Liemers

T.a.v. Dhr. Wilfried Giesen | communicatiemedewerker

Schaapsdrift 2 | 7037CJ | Beek (Gem.Montferland) | Tel: 06-53934154 | rijles@liemers.info

Verkeersschool Liemers is AVG proof, klik HIER voor onze AVG verklaring.

 • KvK nummer: 57992851
 • BTW nummer: NL001466206B02
 • IBAN: NL55RBRB0845139770 | BIC: RBRBNL21
 • CBR registratienummer: 9703K2
 • BOVAG lidmaatschapnummer: 15973000