VRB

De Vereniging Rijschool Belang (VRB) heeft 2 doelstellingen: het behartigen van gemeenschappelijke belangen van rijschoolhouders en rijinstructeurs in Nederland en een eerlijke voorlichting geven aan toekomstige leerlingen en hun ouders. De VRB is van mening dat de verkeersveiligheid in Nederland gebaat is bij een gedegen rijopleiding, in welke categorie dan ook. Hierbij moet niet uit het oog worden verloren dat inbreng van de ervaringen van mensen die hier dagelijks mee aan de slag gaan van essentieel belang is. De vereniging zorgt door communicatie naar en met leden dat de meningen van de rijopleiders gehoord en gebundeld wordt en dat deze ervaringen/opmerkingen/aanvullingen op de juiste plek onder de aandacht worden gebracht.

Daarnaast wil VRB een belangenbehartiger zijn bij conflicten met leerlingen, CBR, IBKI en anderen waarmee zij beroepshalve geconfronteerd worden.

Toekomstige leerlingen en hun ouders kunnen bij VRB rijscholen terecht voor een eerlijke en gedegen rijopleiding. Aangesloten leden streven er naar niet de grootste, maar de beste rijschool te zijn die het kennis- en vaardigheidsniveau van de toekomstige bestuurder op een hoger plan willen tillen.

De VRB heeft mede de kar getrokken om de Rijscholenkiezer in de markt te zetten door actief binnen de diverse geledingen aan te geven wat leerlingen echt verwachten van een rijopleiding. Als ervaringsdeskundigen die dagelijks met de doelgroep in de weer zijn, weet VRB en de bij hun aangesloten rijscholen, als geen ander waar leerlingen en hun ouders informatie over willen en moeten hebben. Eerlijke, transparante en werkbare ideeën hebben geleid tot deze website.

Wanneer een rijschool aangesloten is bij de VRB, zie je dit aan het logo van de VRB welke is weergegeven bij de rijschool. Klik op het onderstaande VRB logo voor meer informatie.

 

 

Privacy Policy

 

Verkeersschool Liemers hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Verkeersschool Liemers houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-          Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

-          Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-          Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

-          Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-          Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-          Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Verkeersschool Liemers zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verkeersschool Liemers

T.a.v. Dhr. Wilfried Giesen | communicatiemedewerker

Schaapsdrift 2 | 7037CJ | Beek (Gem.Montferland) | Tel: 06-53934154 | rijles@liemers.info

Verkeersschool Liemers is AVG proof, klik HIER voor onze AVG verklaring.